FILMPJES – zo creëer je draagvlak

Filmpje: Week van passend onderwijs

 

 

 

 

 

 

Draagvlak krijgen voor een verandering, dat is bij uitstek een doel waarvoor je verhalende communicatie inzet. (Of, op z’n Engels: storytelling.) En kies je dan voor geschreven ervaringen, met een portretje ernaast (testimonials), voor een originele fotostrip of voor een filmpje?

Natuurlijk zijn er andere varianten denkbaar: een krant, een boekje over een personage dat erg veel wegheeft van mensen uit de doelgroep, zelfs iets met acteurs behoort tot de mogelijkheden. Maar we beperken ons hier even tot deze drie.

Eerder in deze korte reeks las je al over:

  • TESTIMONIALS – HANDIG BIJ ONZEKERHEID/ONTEVREDENHEID
    De geschreven testimonial is heel geschikt om meerdere standpunten te belichten.
    Lezers gaan niet alleen vanuit zichzelf maar ook vanuit anderen denken.
  • FOTOSTRIPS – HANDIG OM JE DOELGROEP IETS (AAN) TE LEREN
    Fotostrips kunnen mensen zelfs tot gedragsverandering aanzetten. En ze zijn leuk.

Dan is het nu tijd voor:

FILMPJES – HANDIG OM DRAAGVLAK TE CREËREN

Vanwege de hogere kosten dan testimonials en fotostrips, is een filmpje vooral geschikt als je veel mensen wilt bereiken en een aardig budget hebt. Anders zijn testimonials een goed alternatief.

Een filmpje visualiseert je boodschap; veel mensen vinden de boodschap dan gemakkelijker te onthouden. Met een filmpje maak je een abstracte boodschap concreet. Begrijpen mensen dan dus ineens wél al die cijfers en trends als ze ze op groot scherm zien? Je snapt al dat het zo niet werkt.

Wat je laat visualiseren (ik ga er even vanuit dat je het filmpje niet zelf maakt), zijn de gevolgen voor de kijker in het dagelijks leven. Laat alle tabellen etc. weg. Hooguit geef je één hoofdgetal: om hoeveel mensen gaat het? Als mensen van iets ‘engs’ (want abstracts) de gevolgen voor zichzelf en de organisatie duidelijk in beeld gebracht ziet, als het proces tot de persoonlijke schaal wordt teruggebracht, kunnen ze het beter accepteren.

Maters & Hermsen Journalistiek maakte een heel geschikt voorbeeld: een reeks filmpjes in de vorm van een journaal over de Week van Passend Onderwijs. Ouders en leerkrachten zien daarin wat zoiets abstracts als een wetswijziging in het onderwijs concreet voor hen betekent. En beide groepen doen ideeën op. Interviewtjes met kinderen en andere ouders en leerkrachten; kijkjes in de keuken van beleidsmakers tot scholen van alle soorten en maten; heel concreet allemaal.

Geen tijd om alles te bekijken? Vergelijk dan alleen even de homepage van de website met de intro van een filmpje. Ziedaar het verschil tussen abstract en concreet. Dat is het verschil tussen ‘wat hebben ze nou weer besloten’ en ‘misschien toch zo gek nog niet’.

VORM: ANIMATIE OF ANDERS?

Heb je eenmaal besloten dat een filmpje bij jouw boodschap en doelgroep past, hoe dan verder? ‘We willen zus en zo, en we dachten aan een filmpje.’ De opdracht is gemakkelijk gegeven. Maar geef je die aan iemand die animatiefilmpjes maakt, aan een speelfilmregisseur of filmacademiestudent die bedrijfs- en andere filmpjes ‘erbij doet’, of juist aan een journalist die betrokkenen kan interviewen?

Tekenfilms, stop-motion met cut-outs of kleipoppetjes – het zijn allemaal vormen van animatiefilm.

Johanna Kroon maakt tekenfilms voor verandertrajecten, zoals deze voor Avans Hogeschool. Ineens luister je met plezier naar de samenvatting van een meerjarenbeleidsplan. Kroons criteria om te bepalen of een tekenfilmpje geschikt is, verschillen nauwelijks van de criteria voor filmpjes in het algemeen, zoals hierboven beschreven.

Humor is een belangrijk verschil; ook geschikt voor veel andere filmpjes, maar bij animatie (nog) voor de hand liggender.

Een tweede verschil is de mate van identificatie van de kijker met het gefilmde. Animatiefilms zijn afstandelijker dan geacteerde filmpjes, en die zijn weer afstandelijker dan journalistieke producties. Geacteerde filmpjes doen snel commerciëler aan en zijn geschikt voor voorlichting. En Maters & Hermsen zijn als makers goed gekozen voor de filmpjes over Passend Onderwijs, omdat zo’n gevoelig onderwerp zich genuanceerd in beeld laat brengen met de journalistieke aanpak.

KIEZEN KUN JE ZELF

Ik kan bijna elke blog post eindigen met dezelfde conclusie: beredeneer je keuze. Kies niet ‘je neefje’ omdat die zulke leuke filmpjes maakt, maar bedenk eerst óf een filmpje geschikt is en dan welke vorm. Daar zoek je een uitvoerende partij bij.

Hopelijk heb je hiermee het gevoel gekregen dat je zelf de juiste afweging kunt maken.
Toch nog advies nodig? Neem gerust contact op!

 

This entry was posted in beeld, storytelling and tagged , , , . Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.


This site is using the Seo Wizard Wordpress plugin created by Seo Uk